Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Πολιτεία

Βιβλιοπωλείο "Πολιτεία". Έλεγα σ' ένα νέο παιδί ότι αν ήξερα πόσο λίγα πράγματα προλαβαίνουμε, θα είχα κάνει αυστηρές ιεραρχήσεις στο διάβασμα. Φωτογράφος, ο αεικίνητος Γιώργος Θωμόποπουλος, του βιβλιοπωλείου


·

Δεν υπάρχουν σχόλια: