Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Το ανεξακρίβωτο μέλλον

Παλιές φωτογραφίες πλήθους. Κατάμεστα βαγόνια και πρόσωπα που αποχαιρετούν απ' την αποβάθρα, πλατείες με περιπατητές, μεσοπολεμικοί δρόμοι. Ποτέ δεν πρόκειται για μια αθώα παράσταση. Άγνωστοι, που κανένας τους πια δεν υπάρχει, δραματοποιούν τη σημασία της εικόνας. Σε αντίθεση με τη μέριμνα για έναν επώνυμο απόντα, εδώ ρωτάς για το ανεξακρίβωτο μέλλον. Ποιος ήταν; Πού, μέσα σε ποια περιπέτεια έπαψε να υπάρχει; Χωρίς ταυτότητα, το ανώνυμο πρόσωπο κρύβει την εξέλιξή του, ο άγνωστος που εντοπίζουμε αποσιωπά ή αφήνει στη σκιά το αίνιγμα της μοίρας του και, κυρίως, την κρισιμότερη πληροφορία: τις συνθήκες και τις τρομερές λεπτομέρειες του τέλους.

Κ.Μ. "Στενογραφία", σελ. 132. Κέδρος, 2006
Φωτογραφικό αρχείο: Ευώνυμος Βιβλιοθήκη
 
 
Φωτογραφία: Παλιές φωτογραφίες πλήθους. Κατάμεστα βαγόνια και πρόσωπα που αποχαιρετούν απ' την αποβάθρα, πλατείες με περιπατητές, μεσοπολεμικοί δρόμοι. Ποτέ δεν πρόκειται για μια αθώα παράσταση. Άγνωστοι, που κανένας τους πια δεν υπάρχει, δραματοποιούν τη σημασία της εικόνας. Σε αντίθεση με τη μέριμνα για έναν επώνυμο απόντα, εδώ ρωτάς για το ανεξακρίβωτο μέλλον. Ποιος ήταν; Πού, μέσα σε ποια περιπέτεια έπαψε να υπάρχει; Χωρίς ταυτότητα, το ανώνυμο πρόσωπο κρύβει την εξέλιξή του, ο άγνωστος που εντοπίζουμε αποσιωπά ή αφήνει στη σκιά το αίνιγμα της μοίρας του και, κυρίως, την κρισιμότερη πληροφορία: τις συνθήκες και τις τρομερές λεπτομέρειες του τέλους.

Κ.Μ. "Στενογραφία", σελ. 132. Κέδρος, 2006
Φωτογραφικό αρχείο: Ευώνυμος Βιβλιοθήκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: