Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

Στενογραφία

Εκείνοι που για χρόνια κατήγγελλαν τη στρατευμένη λογοτεχνία, δεν ενοχλούνταν, περιέργως, καθόλου από το ευτράπελο της στρατευμένης Ιστορίας και της εξίσου στρατευμένης αρχαιολογίας μας.

Κ.Μ. "Στενογραφία", Κέδρος, 2006
 
 
Φωτογραφία: Εκείνοι που για χρόνια κατήγγελλαν τη στρατευμένη λογοτεχνία, δεν ενοχλούνταν, περιέργως, καθόλου από το ευτράπελο της στρατευμένης Ιστορίας και της εξίσου στρατευμένης αρχαιολογίας μας.

Κ.Μ. "Στενογραφία", Κέδρος, 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια: