Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

CONTES ET GESTES HEROIQUES


Συνήθως βρίσκουμε στους παλιατζήδες παιδικά βιβλία-δωρα, από μεγαλύτερους φίλους ή συγγενείς. Αυτό είναι ένας τόμος-βραβείο του γαλλικού ινστιτούτου. Ο βραβευμένος, για κάποιο λόγο, το αποχωρίστηκε και βρέθηκε στα χέρια μου από έναν δυσκολούτσικο στα παζάρια Πακιστανό. 

Αθήνα, Ιούνιος του 1956. Διευθυντής Octave Merlier. To βιβλίο, "Roland, le vaillant paladin". Όπως θέλεγε και ο παλιός μου καθηγεγτής, Ηabenti sua fata libelli. Έχουν και τα βιβλία τη μοίρα τους. Το σημαντικό, πρόσθετε πάντα, είναι ότι αυτά την αγνοούν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: