Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2012

Ευρώ 2

Ας απαλλάξουμε από τη μοίρα της άγνοιας κι αυτό το ασώματο κεφαλάκι της παλιάς κούκλας που βρήκα ταλαιπωρημένο και υγρό. Ξέχασα, πριν, να το εντάξω στα μικρά σημερινά λάφυρα. Ευρώ 2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: