Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Μεσσηνιακή Μάνη
Ναός στη Μεσσηνιακή Μάνη. Διακριτικά, σχεδόν αθέατος, ο φωτογράφος στον καθρέφτη κυκλοφορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: