Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

Τα βιβλία

Δύο αγορασμένα βιβλία (στην άκρη) και ένα ποιητικό απεσταλμένο (στο κέντρο). Να ευχηθούμε για το ποιητικό (Μαρία Λαϊνά, "Μικτή τεχνική", που είναι πρόσφατο και έχει πορεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: