Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

The Popular Book of Girls' stories


"The Popular Book of Girls' stories", printed in Great Britain, 1930. Σελίδες επιζωγραφισμένες από τον αναγνώστη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: